Kazenskih

Kazenskega prava, saj Kazensko pravo je navedeno, sestavljena v pravni sistem države, tiste, pravni standardi, po katerih nekatere vrste vedenja, ki je prepovedana, in kazen kot pravna posledica, da se pridružijo. Namen kazenskega prava v varstvo nekaterih pravnih dobrin, kot so življenje, zdravje in premoženje oseb, varnosti in celovitosti države, kot tudi osnovne vrednote za življenje v skupnosti je še posebej res. Morebitne kazni, ki se ne izvajajo v vseh državah, ki so, med drugim, denarne kazni, svobode kazen, telesna kazen, kot tudi najbolj hudo Obliko smrtne kazni. Bistveni del kazensko pravo sestavljajo pravne evidence kaznivih dejanj in njihovih značilnosti