Arbitraža

Kot arbitraža je iz izvensodno poravnavo pravnih sporov, v urejenem postopku, arbitražo ali zavezujoče mnenje. Načeloma razlikujemo med v mnogih krajih je mogoče, in včasih obveznih postopkov pred prostovoljno Arbitrov mir, sodniki, ali javni akreditiranih mediatorjev zasedenih članica arbitražnih teles, ali certifikacijske organe in zasebnih pravnih arbitražo pred zasebno arbitražno sodišče, na pogodbeno dogovorjeni zahtevo strank. Med traja postopek za javne službe za reševanje sporov, ki so ustanovljene organizacije ali Klubi za spore med člani ali nekaterih industrijsko specifičnih sporov. Angleški Arbitraže iz arbitraža je postopek pred nedržavnih arbitražo (neke vrste zasebno civilno sodišče). Kot rezultat, pravna pomoč je izključena