Odvetniških register v Register notarjevOdvetniki, ki želijo za zastopanje strank pred sodiščem, lahko stopi v bar register Kantona, v kateri imajo svoj sedež poslovni naslov. Ste registrirani, lahko celotno Švico, predstavniki, da se pojavljajo brez nadaljnjega dovoljenja kot stranka pred sodiščem. Je registrirana, vendar samo tisti, ki ima kantonske odvetnik-na-prava,-razviti-zaradi — v zakonu — pravnih študij, a najmanj eno leto pripravništva in izpit na teoretično in praktično znanje, ki je bila dana. Register odvetnikov, je vodil Predsednik odvetniške zbornice. Za registracijo, pristojbina Fr.

trideset-ena litt.

a Shi v novem oknu)

Naslednji dokumenti morajo biti predloženi v skladu s členom dvanajst ki jo je utrpel. j BGFA so potrebne v Register registriranih odvetnikov poročilo odvetniške zbornice koli Spremenite v ustrezne podatke (obveščanje o Spremembah podatkov, odvetnik register in register notarjev). Vsaka Oseba lahko zaprosi za informacije o tem, ali odvetnika ali odvetnika v sodni Register je registrirana, in ali Poklicno prakso, ki se je prepovedana. To je Odvetnik register odprt za javnost. Poleg tega, da odvetniki»register Predsednik odvetniške zbornice opravlja javno seznama odvetnikov iz držav Članic EU ali EFTA, so poslovni naslov v Kantonu St. Gallen v Švici, v njihovi izvirni strokovni naslov se nenehno stranke pred sodnimi organi, ki so dovoljena za zastopanje (EU — EFTA-odvetnik seznam). Z začetkom veljavnosti tretji spremembi zakona, da zakon o vrstici z. Januarja bo uveden v Kantonu St. Gallen, Register notarjev. Register je mogoče najti v interesu pravne varnosti, v vsakem trenutku, pravilno, kaj odvetniki so odobreni v Kantonu St. Gallen za ustanovitev javne listine. Odvetniki so registrirana v bar register v Kantonu St. Gallen, v Register notarjev, če ste bodisi Str. Asteriks odvetnik patenta ali pregled notarization pravo minilo, ali odvetnika s Kantona, v Kantonu St. Gallen in pravna pojasnila, da je treba zamenjati. Trenutno ne obstaja nobena takšna pravna izjave. Odvetnika ali odvetnika, ki želi graditi javno dokumentov, je treba v Register notarjev. Lahko se nanašajo na sebi, kot notar ali javni notar, tako dolgo, kot je vpis v Register. Register notarjev, ki ga vodi Predsednik odvetniške zbornice. Za registracijo, pristojbina Fr.

— zbirajo (art

trideset-ena litt.

a Shi v novem oknu)

Naslednji dokumenti morajo predložiti: podrobnosti revizije o potrditvi zakona, ki se nanašajo na vodenje register notarjev, kot tudi o drugih predpisov lahko okrajno sodišče v Register notarjev novo okno