§ civilnega zakonika, predmet premoženja, sredstev v državno Blagajno anwaltLastništva parcele lahko zapustili lastnik je pojasnil opustitev, da se v zemljiško knjigo in opustitev, vpisane v zemljiško knjigo